Pla d’educació digital de Catalunya

El Pla d’educació digital per a Catalunya 2020-2023 [PEDC] té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis.

Objectius

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.