Detecció de necessitats formació curs 2020-2021

Inici del procés de detecció de necessitats formatives de la zona i elaboració de les propostes de formació  per al curs vinent per tal de poder programar les activitats de formació del professorat que conformaran el Pla de Formació de Zona del Garraf per al curs 2020-2021.

Prioritats. Resum document Planificació de la Formació 2020-2021

Totes les activitats del 1r trimestre hauran de ser no presencials.

 

Calendari Planificació de l’oferta formativa dels Serveis Educatius Detecció de necessitats Publicació oferta Inici de les activitats
1r període de detecció de necessitats De l’1 al 30 de juny 2020 Finals de juliol 2020 A partir de l’1 de setembre 2020
2n període de detecció de necessitats Durant 1r trimestre 2020 Desembre 2020 A partir de gener 2021