Projecte d’Agroecologia Escolar

L’Agroecologia Escolar és l’acció educativa que es fan als centres, promovent la participació d’infants i joves en la comprensió i transformació dels sistemes i processos alimentaris amb criteris de sostenibilitat i justícia. Aquesta acció es desenvolupa al llarg de tot el sistema alimentari escolar: des de la producció, incloent la gestió dels residus, passant per la transformació de l’aliment, fins a la comercialització/intercanvi i consum.

El projecte Agroecologia Escolar, recull propostes, recerques i materials relacionats amb l’Agroecologia Escolar i la Producció Agroalimentària Ecològica, amb l’objectiu d’ajudar-nos a desenvolupar projectes educatius relacionats amb aquests temes, per totes les edats i interessos.