Propostes pedagògiques per a treballar la COVID-19 a l’escola

S’ha publicat un nou blog, fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, on s’ofereixen una sèrie de propostes pedagògiques per a Educació Infantil i Primària orientades a treballar temes relacionats amb la COVID-19: Què és una pandèmia?, Què és la Covid -19? virus i bactèries, Què podem fer? Mesures de prevenció, El paper dels infants en pandèmia, … Totes estan dissenyades en un format molt visual i mantenen una mateixa estructura organitzativa.

Feu clic a la imatge per veure les propostes didàctiques: