ESTADES

El CdA de Flix ofereix als centres estades adreçades a alumnat d’educació Primària i ESO, de dos a cinc dies amb allotjament a les instal·lacions de l’Alberg Vilar Riu de Baix. Trobareu més informació a l’apartat Allotjament . En el cas que vulgueu formalitzar la inscripció, us heu de dirigir aquí.

  • Les activitats es realitzen entre les 9:00 i les 17:00 h aproximadament, adaptant-se a cada cas concret.
  • Es poden atendre 2 grups estables en un mateix torn d’estada. En el cas de ser més grups estables, es pot estudiar cada cas amb l’equip educatiu i així, ubicar un torn més en el calendari (segons les possibilitats) per tal de poder acollir els grups estables restants.
  • El cost és de 3  per alumne (és igual a tots els camps d’aprenentatge), i en el qual podeu gaudir d’exempcions i/o bonificacions en aquesta tarifa, segons estableix l’ORDRE/ENS/163/2016 (com per exemple alumnes de famílies monoparentals, nombroses…). Finalment cal sumar-li la quota d’allotjament (ho podeu consultar al detall a sota).

Les activitats d’aquest servei educatiu són adequades als següents nivells:

Ed.Inf Ed.Primària ESO Cicles Formatius Batx
ci
cm
cs
1r cicle
2n cicle
RD R R R R R NA NA NA
R Oferta recomanada
RD Oferta recomanada per sortides d’un dia
NA NO s’atenen aquests nivells