El camp

El Camp d’aprenentatge de Flix (Ribera d’Ebre) és un servei educatiu de suport curricular del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de caràcter interterritorial que treballa conjuntament amb els centres educatius. Funciona gràcies al conveni signat entre el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Flix i el Grup de Natura Freixe.

El valor afegit dels camps d’aprenentatge (n’hi ha 21 a tota Catalunya) és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya. En el nostre cas, la Reserva Natural de fauna salvatge de Sebes i Meandre de Flix, esdevé un espai fluvial de contrastos que ens permet endinsar-nos en ecosistemes altament diferents (bosc de ribera, aiguamolls i garriga) que rep prop de deu mil visitants l’any.