SORTIDES

olives puput refugi2

  • Les sortides són activitats d’un dia on els centres escullen la seqüència didàctica segons els seus interessos, focalitzats en un dels tres àmbits del CdA, i consensuades amb l’equip educatiu del CdA de Flix. L’equip educatiu, us assessorarà enfront als posssibles dubtes que tingueu.
  • Al CdA de Flix es realitzen sortides d’un dia per a alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO.
  • L’equip educatiu del CdA podrà atendre grups de 50 alumnes com a màxim en sortides d’un dia. En el cas de ser un nombre major, s’ofereix la possibilitat de venir en dos dies, recomanem que en parleu amb l’equip educatiu del CdA.
  • Cada sortida, pot acollir dos grups estables en un mateix dia.
  • Les activitats es realitzen entre les 9:00 i les 17:00 h aproximadament, adaptant-se a cada cas concret.
  • El cost és de 3  per alumne (és igual a tots els camps d’aprenentatge), i en el qual podeu gaudir d’exempcions i/o bonificacions en aquesta tarifa, segons estableix l’ORDRE/ENS/163/2016 (com per exemple alumnes de famílies monoparentals, nombroses…).
  • El centre educatiu és el responsable del desplaçament (anada i tornada) al camp d’aprenentatge.

En el cas que vulgueu formalitzar la inscripció, us he de dirigir aquí.