SORTIDES

olives puput refugi2

  • Les sortides són activitats d’un dia on els centres escullen la seqüència didàctica segons els seus interessos, focalitzats en un dels tres àmbits del CdA. L’equip educatiu, us assessorarà enfront als posssibles dubtes que tingueu.
  • L’equip educatiu del CdA podrà atendre grups de 50 alumnes com a màxim en sortides d’un dia. En el cas de ser un nombre major, s’ofereix la possibilitat de venir en dos dies, recomanem que en parleu amb l’equip educatiu del CdA.
  • Cada sortida, pot acollir dos grups estables en un mateix dia.
  • Les activitats es realitzen entre les 9:00 i les 17:00 h aproximadament, adaptant-se a cada cas concret.
  • El cost és de 3  per alumne (és igual a tots els camps d’aprenentatge), i en el qual podeu gaudir d’exempcions i/o bonificacions en aquesta tarifa, segons estableix l’ORDRE/ENS/163/2016 (com per exemple alumnes de famílies monoparentals, nombroses…).
  • El centre educatiu és el responsable del desplaçament (anada i tornada) al camp d’aprenentatge.

En el cas que vulgueu formalitzar la inscripció, us he de dirigir aquí.