ENTORN NATURAL: Fauna

“Vivint els processos naturals d’un espai tant singular, cultivem consciència mediamabiental.”

Les activitats didàctiques a continuació descrites, es duen a terme en espais de la Reserva Natural de Sebes o a la zona del Meandre de Flix (espai protegit on es troba emplaçat l’alberg), segons les característiques que ofereix el disseny de seqüència didàctica concreta de cada estada o visita.

 

CIGONYES I CAVALLS     Activitat didàctica orientada a E.I

Sabeu com els cavalls treballen per les cigonyes? A través del joc, mitjançant una activitat didàctica per equips, en buscarem la resposta, mentre realitzem un itinerari per les instal·lacions de la Reserva Natural de Sebes, destacant la tasca que realitzen els grups de cavalls de la Camarga i com s’ho fan per ajudar en la gestió dels aiguamolls afavorint les zones d’alimentació de les aus.

CAPACITATS
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

 

LLEGIM LA NATURA     Activitat didàctica orientada a C.I  i 1CM

Gràcies a la recerca d’unes pistes, realitzarem un seguiment de rastres que ens farà convertir-nos en petits rastrejadors, ens familiaritzarem amb una guia d’identificació (amb petjades, plomes, restes de menjar i excrements) en deduirem els seus hàbits alimentaris, n’investigarem caus i nius i sabrem si són animals vertebrats o no.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

 

ECOSISTEMES I     Activitat didàctica orientada a  2CM i CS

La situació estratègica de la Reserva Natural, ofereix un entorn d’aprenentatge privilegiat en el qual, en qüestió de pocs metres, gaudim de diferents ecosistemes (aquàtics, terrestres i mixtes) on divertir-nos investigant la diversitat de fauna que hi habita, les relacions entre ells i amb el propi medi on viuen.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C3 Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

C4 Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

C5 Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

 

ECOSISTEMES II     Activitat didàctica orientada a 1ESO i 2ESO

Realitzarem una investigació de diferents ecosistemes (aquàtics, terrestres i mixtes) comuns a Catalunya, a partir de l’observació i identificació de les espècies més característiques, mentre ens submergim en un entorn d’aprenentatge privilegiat. Productors i consumidors. Cadenes i xarxes alimentàries. Espècies al·lòctones. Superpoblació.

COMPETÈNCIES
Àmbit cientificotecnològic
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C2  Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Dimensió Medi Ambient

C11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.