ENTORN ENERGÈTIC

“Coneixent els nostres recursos energètics, albirem un ús més racional i sostenible a les nostres mans.”

Les activitats didàctiques a continuació descrites, es duen a terme a l’espai del Centre d’Informació de l’Energia de la Central Nuclear d’Ascó  i/o al Centre d’empreses de Flix, segons les característiques que ofereix el disseny de seqüència didàctica concreta de cada estada o visita.

 

BOSC D’ENERGIES I     Activitat didàctica orientada a  2CM i CS

Aprofitant la gran presència al nostre voltant de diferents tipus centrals de generació d’energia (nuclear, hidroelèctrica, eòlica i fotovoltaica), a través d’un divertit joc, ens endinsarem per aquest bosc d’energies, n’esbrinarem el seu funcionament i característiques i d’algunes més (biomassa i tèrmica), i en reflexionarem. Possibilitat de visita al Centre d’Informació de l’Energia d’Ascó (segons disponibilitat).

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

C5 Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Dimensió ciutadana

C11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

 

BOSC D’ENERGIES II     Activitat didàctica orientada a  1ESO i 2ESO

La concentració d’un gran volum de centrals i parcs de generació d’energia a la Ribera d’Ebre, serà l’eix on girarà l’activitat: quins aspectes tenen a favor en contra? Com funcionen? Som consumidors responsables? A través del joc, en reflexionarem i en debatrem. Possibilitat de participar d’una activitat didàctica, dins d’un espai divulgatiu i un museu interactiu, a les instal·lacions del CIE d’Ascó (segons disponibilitat), on apropar-nos o aprofundir en el coneixement de l’energia en general i la d’origen nuclear en particular.

COMPETÈNCIES
Àmbit cientificotecnològic
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C1  Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

C8  Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient

Dimensió Medi Ambient

C11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.