ENTORN NATURAL: Flora

“Vivint els processos naturals d’un espai tant singular, cultivem consciència mediamabiental.”

Les activitats didàctiques a continuació descrites, es duen a terme en espais de la Reserva Natural de Sebes o a la zona del Meandre de Flix (espai protegit on es troba emplaçat l’alberg), segons les característiques que ofereix el disseny de seqüència didàctica concreta de cada estada o sortida.

 

 

LA GARRIGA     Activitat didàctica orientada a E.I

Passejar per la nostra muntanya, la garriga, fregant els matolls, olorant les plantes aromàtiques…, a vista d’infant, esdevé un contacte real i una explosió per als sentits, tot jugant amb aquests, coneixerem algunes de les plantes més comunes i abundants en el seu entorn més immediat.

CAPACITATS
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

 

FEM OLIVES!    Activitat didàctica orientada a C.I  i 1CM

Al voltant de finals de novembre, depenen de l’any, els centres educatius poden descobrir el procés d’obtenció de l’oli, gaudint amb la  participació en una jornada de recol·lecció de les olives de forma tradicional, a la finca en custòdia de la Reserva Natural de Sebes, o bé a les immediacions de l’alberg. Realitzar un tast d’oli per tal de reconèixer algunes característiques, de les diferents varietats amb les que conviuen a la seva vida quotidiana.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió tecnologia i vida quotidiana

C9 Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

 

EL BOSC DE RIBERA I     Activitat didàctica orientada a C.I  i 1CM

Els boscos de ribera són un refugi de fauna excel·lent, i una mostra de la riquesa de biodiversitat de les ribes de l’Ebre. Ens endinsarem en un dels boscos de ribera més ben conservats del tram final del riu Ebre i gràcies a un divertit joc del qui és qui, n’estudiarem les característiques dels seus arbres més representatius.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

 

EL BOSC DE RIBERA II     Activitat didàctica orientada a  2CM i CS

Un curiós joc amb claus dicotòmiques sobre la flora del bosc de ribera, ens brindarà l’oportunitat d’identificar els arbres més significatius a partir de la morfologia de les fulles i, ens despertarà la curiositat de recórrer una de les comunitats de bosc de ribera, quasi bé úniques en el tram final del riu Ebre.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

C3 Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

 

EL BOSC DE RIBERA III     Activitat didàctica orientada a  1ESO i 2ESO

Considerant que des de fa molts anys les vores dels rius han estat alliberades de la seva vegetació natural per ser ocupades amb conreus, sota l’ombra d’una de les comunitats de bosc de ribera, quasi bé úniques en el tram final del riu Ebre, a través del joc participatiu, investigarem les característiques d’aquest singular espai: flora, fauna, funcions, problemàtiques, entre altres.

COMPETÈNCIES
Àmbit cientificotecnològic
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C2  Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Dimensió Medi Ambient

C11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.