Educació 360

A raó de l’elecció de l’Escola de Flix com a centre membre de la Crida E360, es va obrir l’oportunitat de participar i conèixer de primera mà, en què consistia aquesta aliança. Des d’un primer moment, tots els agents educatius locals ens vam voler sumar al projecte engegat i anomenat Fem xarxa, tots sumem! . A través d’accions concretes, promogudes des del CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ es vetllarà per la detecció de necessitats, es  co-crearan solucions compartint reptes  i  s’aportaran  respostes  organitzatives,  convenis  i  col·laboracions  de manera planificada, canalitzades a través d’aquest espai com a centre de planificació estratègica, des d’on actuar de manera compartida i comunitària: enxarxats, sumant i treballant des d’un enfocament de pla estratègic d’entorn, de territori i COMUNITAT on cada peça compti.

També formem part del Grup Coordinador de la Xarxa Territorial E360 de Terres de l’Ebre, conjuntament amb altres centres, entitats i associacions del territori, els quals compartim reptes i aquesta mirada educativa, inclusiva i integradora.

L’aliança Educació 360, és un projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i que es marca el repte següent:

Volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

El manifest de l’aliança Educació 360 és el següent:

MANIFEST DE CONVOCATÒRIA
Més i millors oportunitats educatives per a tothom.
1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana
A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. Al esplai o al cau i quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. “Educació360.Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.

2. S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i al ample de la vida.
El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana tenen un munt de possibilitats. “Educació360. Educació a temps complet” afirma que si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem ocupar en tots els seus temps vitals.

3. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal.
La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones. “Educació360.Educació a temps complet” proposa ajudar-les a fer un recorregut de forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna.

4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges.
Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educacio360.Educació a temps complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat.

5. L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives
No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives ja sigui per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai desigualtat per excel·lència. “Educacio360.Educació a temps complet” aposta per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.

6. Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública.
L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació dels actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360.Educació a temps complet” proposa que més enllà de les bones experiències, la política educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom.

7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360.
Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat. “Educació360.Educació a temps complet” aporta una mirada global i inclusiva i que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa.