A la comarca del Baix Penedès 12 centres educatius duran a terme aquest programa durant el curs 2021-2022.

El programa Tenim la paraula té la finalitat global de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències, i participar activament a la societat.