Centres en línia

L’aprenentatge a distància ens porta a molts canvis i a haver de fer-los en poc temps. Han anat actualitzant-se documents, han arribat recursos, propostes didàctiques i suport de múltiples formes. Aquí us proposem un llistat dels més destacats:

Des del Pla de Centres educatius en línia s’està treballant per oferir als centres una guia, un suport ,recursos , acompanyament i una formació que ajudi als centres a portar a terme un aprenentatge virtual de qualitat . Aquí en teniu una síntesi de les línies de treball ja iniciades  per donar resposta a les necessitats de docents, famílies  i alumnat: