FORMACIÓ

Pla de formació de zona

CONSULTEU TOTA LA INFORMACIÓ DEL PFZ I EL PROCÉS DE DEMANDES DELS CENTRES AQUÍ

Al PFZ del Baix Penedès li correspon donar resposta a les necessitats formatives detectades a la comarca, a partir de les propostes del Departament d’Educació i de les demandes dels centres i del seu professorat, mitjançant la Comissió del PFZ del Baix Penedès.

El Pla de Formació de Zona és un recurs del Departament d’Educació que contribueix a l’assoliment i la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

El Departament d’Educació estructura aquesta formació en diferents àmbits de planificació, organització i gestió.

Els Plans de Formació de Zona són el marc en què es recull tota l’oferta formativa, preferentment la formació en centre i per a centres, que afecta els centres educatius i/o els docents de la seva zona.

Recursos de la formació

Es pot consultar un recull d’activitats destacades que s’han realitzat a la formació en aquest enllaç.