COVID-19

RECURSOS PER:  <FAMÍLIES>  <PROFESSIONALS>

ALTRES INFORMACIONS I RECURSOS: <JARDÍ DE RECURSOS> <RECURSOS XTEC> <NOTES DE PREMSA> <NORMATIVES> <CENTRES EN LÍNIA> <ACTUACIONS SERVEIS EDUCATIUS> <ALUMNAT NOUVINGUT>

D’acord Pla de contingència del Departament d’Educació, 3/2020 del 15 de març, a aplicar a centres educatius i personal de serveis de l’administració de la Generalitat de Catalunya. Us comuniquem que el Serveis educatius del Baix Penedès romandran tancats fins a noves instruccions.Durant el període de tancament , el personal dels Serveis Educatius desenvoluparà les seves tasques d’assessorament, formació i suport de caire telemàtic, malgrat no serà possible l’atenció presencial . Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu del CRP e3990104@xtec.cat