Apadrinem el nostre patrimoni

apadrinem-167x167-png_1740014637Projecte Apadrinem el nostre patrimoni: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat. El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament per part d’un centre educatiu d’un element del patrimoni monumental, cultural immaterial o natural.

 

El programa: Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.

L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El projecte des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Mobile History Map (MHM) permet incorporar els apadrinaments en una plataforma consultable des del web i des d’una app Android o una app IOS.

Podeu consultar els elements apadrinats fins ara en el següent mapa o consultant el web de Mobile History Map.