Itineraris pel Baix Penedès

Itineraris

Els Itineraris pel Baix Penedès són una proposta que pretén facilitar les visites escolars a l’entorn més immediat, objecte d’estudi al cicle mitjà. Han estat elaborats pel Grup de Ciències Socials i el Centre de Recursos de la comarca.

El projecte comprèn quatre itineraris:
Per la muntanya, per la plana, per la costa i per la capital de comarca.

Per al coneixement de l’entorn, no només s’ha de treballar a l’aula, sinó que calen visites guiades a fi d’estudiar sobre el terreny allò que constitueix el més remarcable del relleu, les comunicacions, els nuclis urbans, els monuments remarcables, les institucions, etc.
Aquestes sortides es fan amb autocar de manera que el mateix recorregut sigui ja una classe pràctica de la nostra geografia.

Cada alumne disposa d’un dossier d’observació de manera que complementi les seves observacions amb un treball de camp que l’ajudi a fixar el que va aprenent.

Cal dir que Itineraris són un complement als materials editats en cursos anteriors. Primerament, els autors van publicar, en dos volums, l’aplec Coneguem la comarca: el Baix Penedès destinat fonamentalment a la informació dels ensenyants i que és com un inventari, terme per terme, de tots i cada un dels aspectes geogràfics, històrics, econòmics, culturals, de serveis, etc., Cal dir que la documentació existent sobre aquests temes, si hi era, es trobava dispersa.

A partir de la publicació d’aquest material base, la tasca del grup es va orientar a la redacció de les fitxes de l’alumne per a treballar la comarca a quart de primària.

Tot seguint les Orientacions i Programes del Departament d’Ensenyament, i tenint molt en compte les bases psicopedagògiques i els continguts i procediments de la reforma educativa, es va elaborar un complet dossier que ha estat treballat per la pràctica totalitat dels centres escolars de la comarca. Els mestres tutors aporten, cada final de curs, els seus suggeriments per a la millora del material en vistes a una propera edició.

També es va editar un material complementari consistent en una carpeta de mapes en mida DIN A3 i en paper vegetal que aplega tres mapes de cada terme: relleu, hidrografia i nuclis urbans i comunicacions que, superposats, donen una visió clara de les relacions entre els diferents elements i l’acció de l’home, sempre damunt del terreny que el nen i la nena coneixen.

El següent objectiu que el grup es va plantejar va ser l’elaboració del treball de poble perquè els/les escolars de tercer de primària poguessin conèixer, de manera amena, però rigorosa i sistemàtica, el municipi on viuen. Es va elaborar un dossier per a cada un dels 14 termes municipals partint d’un índex comú per tal de donar unitat i coherència als diferents dossiers, però s’han particularitzat les característiques de cada municipi.

L’edició de les fitxes del treball, tant les de la comarca com les de cada municipi, s’ha fet des del Centre de Recursos. En estar subvencionat pel Consell Comarcal del Baix Penedès, pel Departament d’Ensenyament i, en el cas dels municipis grans, per l’Ajuntament, el cost del treball és mínim per a cada escolar.

Així doncs, la posada en marxa dels Itineraris durant el curs 1996-97 d’una manera generalitzada ha suposat poder complementar de manera molt eficaç el treball de coneixement de la comarca al cicle mitjà.

 

290507-28      cala2

Des de fa vint-i-tres anys que es va iniciar aquesta activitat, més de setze mil alumnes dels centres de la nostra comarca, han   pogut conèixer (i trepitjar) els pobles del seu voltant.

010607-067

Com a complement del treball de la comarca us presentem aquests itineraris perquè pensem que el coneixement de l’entorn només es pot aconseguir amb sortides, l’objectiu de les quals és apropar els alumnes als diferents elements que configuren la nostra realitat.

v140509-96

D’aquesta manera, el treball teòric a l’aula es veu complementat amb la visita dels diferents municipis i les seves característiques més destacades: el paisatge, els monuments, els edificis més importants, els museus, …

plana100309-44_redimensionar

La sortida ha de constituir un element quotidià en el procés d’aprenentatge.

sj1

Ha de ser una fase concreta d’un treball molt més ampli.

170507-75

Comença amb el treball teòric a la classe i la preparació de la sortida, continua amb la visita i s’acaba amb el treball posterior, que pot consistir en la posada en comú de l’experiència per fer-ne una valoració i treure’n conclusions.