Retorn a l’escola

CRETDIC. INFOGRAFIA

Document EL RETORN DE L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT ALS CENTRES
Criteris i orientacions per al retorn als centres després del confinament
per la COVID-19 (maig de 2020)

 

ALUMNAT

Recursos de gestió emocional del confinament i el dol

 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Gestióemocional.cat

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-gestio-emocions-dol-1080×1080.gif

BENESTAR EMOCIONAL: https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental6/wp-content/uploads/usu1109/2020/03/Eines-per-a-la-millora-del-benestar-emocional.pdf

PROFESSORAT

Des de les direccions la tornada als docents pot ésser també afavorida mitjançant aquest decàleg per acollir amb garanties als docents que han viscut el teletreball, els canvis, formacions online, etc i tot compaginat amb la seva vida familiar de casa: