Xarxa Competències Bàsiques

Models de propostes didàctiques de diferents àmbits i nivells que els ajudin a mantenir l’activitat formativa en clau competencial. 

La Xarxa CB està formada per un equip de docents, compromesos de manera voluntària, a desenvolupar el treball per competències als seus centres, elaborant instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i compartint processos d’autoavaluació.

El curs 2020-2021 hi ha 12 xarxes territorials a Catalunya; la Xcb Baix Penedès formarà part de la Xcb Territorial 12.

Consulteu aquí la carta de compromís de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Formació de centres

L’estructura de treball de la XCB contempla una doble formació per a cada centre:

 • Xarxa de competències bàsiques territorial – Assessorament a centre, adreçat a l’equip impulsor docent de cada  centre (mínim el 20% del claustre), on dos representants del claustre en formen part com a formadors/es. 30h
 • Coordinació de la XCB territorial – Seminari adreçat als 2 coordinadors de cada centre i referent de CRP de la zona (30H). Les reunions previstes pel curs 2018-2019 són:
              Dimecres 21 d’octubre de 2020
              Dimecres 25 de novembre de 2020
              Dimecres 27 de gener de 2021
              Dimecres 10 de març de 2021
              Dimecres 28 d’abril de 2021
              Dimecres 26 de maig de 2021

Centres participants

 • Escola Solcunit
 • Escola Els Quatre Vents
 • Escola La Parellada
 • Escola Àngels Garriga
 • Institut Mediterrània
 • Institut Camí de Mar
 • Institut de L’Arboç
 • Institut Ernest Lluch i Martí
 • Institut La Talaia

Contacte

Si esteu interessats en formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques, poseu-vos en contacte amb el CRP (e3990104@xtec.cat) o trucant al telèfon 977 66 33 60 (ext 1).

Carta de compromís

Compromís de la Direcció general de l’educació infantil i primària i de la Direcció general de l’educació secundària i el batxillerat
 1. Oferir formació, orientacions i assessorament segons la temàtica del pla de treball.
 2. Crear i mantenir una comunitat de treball virtual (moodle).
 3. Proposar el pla de treball i coordinar les reunions ordinàries amb els referents dels CRP’s.
 4. Coordinar amb els referents del CRP les reunions ordinàries dels representants de les diferents Xarxes territorials i fer-ne les actes.
 5. Difondre les pràctiques per canals diversos (pàgina web, jornades, sessions al territori, etc.)
Compromís del CRP
 1. Oferir formació, orientacions i assessorament segons la temàtica del pla de treball.
 2. Participar en el manteniment de la comunitat de treball virtual (moodle).
 3. Coordinar amb els referents de les Direccions generals les reunions ordinàries dels representants de les diferents Xarxes territorials.
 4. Difondre les pràctiques al seu territori per canals diversos (pàgina web, jornades, sessions al territori, etc.)
 5. Certificar la tasca de l’equip impulsor amb 30 hores i dels seus representants amb 30 hores addicionals.
 6. Certificar la tasca dels representants de l’equip impulsor amb 30 hores de formador.
 7. Certificar la tasca de l’equip impulsor amb 30 hores d’innovació
Compromís dels centres participants
 1. Incorporar dins la Programació General Anual de Centre el pla de treball anual de la Xarxa Cb, amb indicadors d’assoliment que hauran de ser avaluats al final del curs i amb la concreció de l’espai i el temps dedicat al tema.
 2. Crear un grup impulsor, que serà el responsable de desenvolupar el pla de treball, i nomenar dos coordinadors, que seran els representants del centre en les trobades periòdiques de la xarxa territorial.
 3. Pilotar o implementar les pràctiques elaborades pel grup impulsor en diferents cursos o cicles del centre i visualitzar les tasques de la Xarxa Cb en el conjunt del centre i en la seva pàgina web.
 4. Difondre el treball realitzat, especialment en el propi territori, per mitjà de canals diversos (coordinació amb l’administració local i amb altres xarxes, participació en activitats formatives, jornades d’intercanvi d’experiències, etc.)
 5. Informar la Inspecció de les tasques realitzades com a centre xarxa.
Compromís dels representants de la Xarxa Cb
 1. Desenvolupar el pla de treball, implementar pràctiques en el centre, documentar-les i difondre-les dins i fora del centre.
 2. Assistir a les trobades periòdiques de la xarxa al CRP, realitzar les tasques assignades i intercanviar experiències amb la resta de centres.
 3. Crear les condicions necessàries d’espai i temps per facilitar el treball, tot consensuant el calendari de sessions que s’adapti al pla de treball de la xarxa i a l’específic del centre, i preveient un espai de treball adequat.
 4. Dur a terme l’avaluació de la transferència de la formació de forma col·legiada i coordinar l’elaboració de la memòria final que recull les actuacions de l’equip impulsor i l’avaluació del seu impacte.
Compromís dels membres de l’equip impulsor
 1. Desenvolupar el pla de treball, implementar pràctiques en l’aula, documentar-les i difondre-les dins i fora del centre.
 2. Participar en les reunions de l’equip impulsor i en l’elaboració de les tasques del pla de treball.
 3. Participar activament en la comunitat de treball virtual i si escau en l’intercanvi d’experiències amb altres centres de la xarxa.
 4. Col·laborar en l’elaboració de la memòria final que recull les actuacions de l’equip impulsor i l’avaluació del seu impacte.