araESCRIC

araescricEl curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, amb el qual s’estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l’èxit educatiu.

Escriure és una activitat quotidiana que el món tecnificat, hipercomunicat i sofisticat en què vivim exigeix cada dia més. L’expressió escrita ens permet demanar informació, transferir coneixement, intentar convèncer, comunicar sentiments i vivències, viure moments de plaer… Per tant, el seu domini és un requisit bàsic per desenvolupar-nos personalment i en societat.

Consulteu tota la informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/conferencies/