Horaris atenció i adreces electròniques de contacte

 Dijous 16/09 i divendres 17/09 –

                                       Atenció prèvia cita telefònica al tel. 608817494

Servei Educatiu del Baix Penedès

Telèfon 977 66 33 60 (consulteu aquí les extensions dels professionals del Servei Educatiu)

Horari d’atenció del Servei Educatiu del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 11:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00. Divendres a la tarda l’atenció és telefònica.

Per l’atenció presencial cal concertar cita prèvia amb la persona de l’equip del Servei Educatiu que correspongui.

 

Centre de recursos pedagògics (CRP)

Horari d’atenció telefònica i amb cita prèvia.

De dilluns a divendres de 11h a 14h. Dimarts, dimecres i dijous de 15h a 17h

Per concertar cita prèvia cal adreçar-se al telèfon 977663360 o a l’adreça e3990104@xtec.cat o crp-baixpenedes@xtec.cat

 

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

 Les demandes a l’EAP es realitzen a través de l’escola de referència de cada professional.
  • PSICOPEDAGOGS/GUES: Cal concertar la visita prèviament.
  • TREBALLADORES SOCIALS Cal concertar la visita prèviament.
  • FISOTERAPEUTES Cal concertar la visita prèviament.

Les visites s’han de sol·licitar preferentment per correu electrònic a eap-baixpenedes@xtec.cat  o a e3907123@xtec.cat indicant el nom del/la professional amb qui voleu parlar o el nom de l’escola/institut de l’alumne.

També podeu trucar per telèfon 977663360 marcant l’extensió de cada professional en horari de dilluns de 15-17h i dimecres de 12:00 a 14:00.

Equip de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC)

Cal concertar la visita prèviament al telèfon 977663360 o a les adreces electròniques:

Rosa Ma Balsells Font: rbalsell@xtec.cat

Aleix Rom Queral: arom@xtec.cat

 

Centre de recursos per a deficients auditius (CREDA)

Cal concertar cita prèvia a l’adreça electrònica: creda-tarragona@xtec.cat

 

Inspecció

Cal concertar cita prèvia al telèfon 977663360. L’horari d’atenció per demanar cita per inspecció és dimarts i dijous de 11:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00.