Informacions de la prova Cangur 2021 de la Societat Catalana de Matemàtiques

 • Es convoca la prova Cangur 2021 per al dia 18 de març de 2021, la data fixada internacionalment, el tercer dijous de març. Cada centre podrà fer la seva pròpia organització i l’horari serà flexible durant el dia 18 de març.
 • Per a tots els nivells escolars des de cinquè de primària a la secundària postobligatòria la prova Cangur 2021 es desenvoluparà en el propi centre, amb l’organització que cada centre consideri oportuna.

La incertesa sobre les condicions en què els diferents centres participants les podran desenvolupar obliguen a  alguns canvis en l’organització i la gestió. En aquesta convocatòria general s’informa d’aquests canvis. Tota la informació i els aspectes tècnics més concrets l’anireu trobant, detalladament i completa, en aquesta pàgina web, amb enllaços des de la portada de www.cangur.org a les pàgines corresponents, a l’Àrea de centre i al Reglament del Cangur 2021.

Sabem que pot succeir que algun centre interessat, i inscrit, en la prova Cangur,  el dia 18 de març no la pugui realitzar adequadament  per a tot el conjunt d’alumnes i per això hem decidit un canvi important que s’explica seguidament, amb dues quotes de pagament diferenciades: una inscripció de centre, que dóna accés a tots els materials del Cangur2021, i una segona inscripció relacionada amb l’avaluació de les proves.

 • El termini d’inscripció de centre al Cangur 2021 serà de l’1 al 28 de febrer de 2021, i aquesta inscripció es considera una decisió de centre i com a tal es durà a terme.
 • En el formulari d’inscripció caldrà indicar a quins nivells del Cangur es vol inscriure el centre  (els que en diem habitualment Cangur primària, Cangur 123, o Cangur dels grans) i es pagarà una quota  5 € per cada nivell al qual el centre s’apunti (és a dir 5 € si només s’inscriu a un nivell, 10 € si s’inscriu a dos nivells, o 15 € si s’inscriu a tots tres nivells), independentment de la quantitat de grups del centre o d’alumnes que faran la prova. En una notícia a a l’àrea de centre teniu tots els detalls tècnics relatius a aquest formulari i a l’ingrés de la quota.
  • En el formulari es demanarà la creació d’una contrasenya de centre, única, que serà indispensable per a tota la gestió, que es farà a l’esmentada àrea de centre. Així, a més de realçar la idea del Cangur com a activitat de centre,  s’evita incorporar a la base de dades el DNI del professorat enllaç, cosa que la llei de protecció de dades fa complicada.
  • També es demanarà, per a cada nivell en què el centre s’inscrigui,  el nom d’una persona d’enllaç i el seu correu electrònic, al qual s’enviarà la informació  (i eventualment d’una segona persona amb aquesta funció.)
 • Aquesta quota de centre, que no es retornarà en cap cas, donarà accés a tots els materials necessaris per a la realització de la prova: document amb els enunciats, full de respostes i, per si pot ser útil, un full de càlcul que facilita l’avaluació de la prova.
  • Aquests documents es podran descarregar, per a tots els nivells des de 5è de primària a la secundària postobligatória, a partir del dia 16 de març al migdia, des de l’Àrea de centre.
  • En cap cas, dels enunciats i de les solucions de les proves no se’n podrà donar cap tipus d’informació abans del dia 18 de març.
  • En acabar la realització de la prova es recolliran els fulls d’enunciats de cada participant, que no se’ls podran retornar fins el dia 19 o, preferiblement,  el dia 22 de març.
  • Per altra banda ni el centre, ni cap persona que hi estigui vinculada, pot fer publicació electrònica dels enunciats, en obert, fins un mes després de la prova.
 • Paral·lelament a la realització de la prova cada centre podrà decidir quina de les dues opcions següents s’adiu més a la manera com hagin pogut desenvolupar el Cangur 2021.
 • incorporar els resultats a la base de  dades del Cangur 2021. En aquest cas caldrà:
  • portar els fulls de respostes al CRP perquè l’avaluació la faci l’organització
  • enviar abans del dia 22 de març els llistats de participants, amb le sinstruccions que es donaran oportunament
  • realitzar un pagament addicional (preferentment global, com a pagament de centre) de la quota de participació que s’establirà en funció del nombre d’alumnes del centre que hagin participat. La quota serà:
   Centres que inscriguin menys de 8 alumnes:  4€
   Centres que inscriguin 8 alumnes o més:   0,50 €/participant
   i se n’haurà d’acreditar l’ingrés (preferiblement global per a tot el centre) mitjançant l’accés a un formulari, que estarà disponible a partir del dia 18 de març.

Posteriorment, l’organització publicarà els resultats  de les proves rebudes

 • avaluar-la internament, com una activitat de classe (si escau amb el full de càlcul indicat anteriorment) amb el benentès que en aquest cas no quedarà enregistrada a la base de dades oficial del Cangur cap dada sobre resultats de la seva participació.
 • Com en anys anteriors es publicaran el 6% dels millors resultats de la convcocatòria global de forma oberta i la resta d’alumnat en consulta privada de cada centre.

Us convidem de tot cor a participar de nou en les proves Cangur, tot i les complicades circumstàncies actuals, així com que col·laboreu en la seva difusió perquè no perdem l’embranzida de participació creixent dels anys anteriors. També us convidem a que ens feu tots aquells suggeriments que considereu que poden ajudar a millorar les proves.

Us recordem els correus electrònics de contacte i el fet que aquest és el canal per a atendre les vostres consultes o suggeriments:

 • Cangur primària      cangurprimaria@gmail.com
 • Cangur 1r, 2n i 3r d’ESO        cangur123eso@gmail.com
 • Cangur 4t ESO i secundària postobligatória        cangurscm@gmail.com

I, per acabar, us recordem que teniu un material per a l’aula que us pot ser molt útil:  el TeleCangur, que vam crear el curs passat com a material de suport durant el període de confinament: https://www.cangur.org/telecangur/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>