Gestió de la formació

Primer de tot, us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem que gaudiu de l’experiència com a formadors.

Aplicatius per a la gestió de la formació permanent (formadors i serveis educatius)
Accés a la gestió interna de la formació permanent
Accés a l’àrea de formadors

Si ho preferiu, podeu contactar amb el Servei Educatiu del Baix Llobregat-6 mitjançant el correu electrònic: se-baixllobregat6@xtec.cat o trucant al telèfon 936 769 386.

 

?
Atenció:

El Departament d’Educació tramet, d’ofici, als col·laboradors externs una comunicació de dades dels perceptors a efectes de l’IRPF.

Per consultar l’estat dels pagaments dels col·laboradors externs, s’ha d’accedir a aquest enllaç 

Només cal informar el DNI i els darrers 5 dígits del compte corrent on s’ha demanat que es faci el pagament (en l’apartat Dades relatives a l’autenticació) i indicar Departament d’Educació (a l’apartat Dades relatives a l’entitat)

 

1inkedingrup1