Calendari escolar 2021-2022

A part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, el Servei Educatiu Baix Llobregat-6 disposarà dels dies de festa local i de lliure disposició acordats pel Consell Escolar Municipal de Sant Vicenç dels Horts.