Bases

Qui pot participar?

Alumnes i docents dels centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona i entitats o institucions que s’adeqüin als objectius de la Fira.

Objectius

Divulgar, per part d’alumnat i professorat, experiències de referència científiques, matemàtiques i tecnològiques.
Fomentar la competència comunicativa de l’alumnat dels centres educatius basada en el coneixement de les ciències.
Despertar vocacions científiques en l’alumnat d’educació obligatòria i postobligatòria que facilitin una orientació professional

logoftc_petit VI Fira Tastet de Ciència

Dissabte, 25 d’abril de 2020, de 16.00 a 20.00 h.
La Fira és un espai de divulgació científica escolar on els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona exposen a la ciutadania els seus treballs científics per tal de fomentar la curiositat i la inquietud per la investigació científica, matemàtica i tecnològica.

La inscripció

El procés d’inscripció de la VII Fira Tastet de Ciència es realitzarà en els terminis següents:

Termini d’inscripció de centres, docents i experiències (formulari únic): fins al 20 de març de 2020
Termini d’inscripció de l’alumnat participant: fins al 3 d’abril de 2020, mitjançant correu que s’enviarà als centres inscrits prèviament.

La preparació

Els firaires disposaran, per centre/divulgador científic, d’un únic tiquet d’aparcament gratuït. A partir de les 15:30 h s’assignarà a cada firaire l’espai i se’ls proporcionarà les cadires, el faldó, la cinta adhesiva, la credencial (que es retornarà en acabar) i el plànol de situació. Tot això estarà a la seva disposició al punt del CRP (Plaça de l’Univers)
El muntatge de les taules serà a partir de les 15:30 h. El centre/divulgador gaudirà d’un interval d’una hora per muntar les seves experiències: de 15:30 a 16:30 h.
Cada centre disposarà d’una a tres taules (220×80 cm) i d’un punt de llum per a les experiències científiques que ho necessitin (Plaça de l’Univers)
Aquells centres que participen en els ambients de robòtica i programació disposaran d’una taula (200×160 cm), d’un punt de llum i d’un ambient indoor (Terrassa del 2n pis, vistes al parc Sant Jordi).
Material que han de portar els firaires:

Allargador, si escau, d’uns 10 m aproximadament amb els endolls necessaris per connectar-se al punt de llum de cada centre o divulgador científic.
Identificació de la institució educativa o entitat amb format pòster, pancarta, cartell, etc. amb el suport corresponent.
Una carpa o para-sol, si es preveuen altes temperatures.
Tisores.
*El CRP facilitarà cinta adhesiva i faldó

A més, a cada centre se li entregarà un pack de davantals i diplomes per a cada alumne participant.

El Tastet de Ciència

Cada firaire es responsabilitzarà dels seus estris i materials necessaris per als experiments i ambients.

Escaleta
A les 16:00h Punt de trobada i muntatge d’experiències i ambients
A les 16:30h Benvinguda
De 16:45 a 19:30h Presentació d’experiències de centres i de divulgadors científics
A les 19:30h Entrega de premis del 3r Concurs de Fotografia Matemàtica
A les 19:45h Cloenda
En acabar

El desmuntatge de parades i ambients serà responsabilitat del firaire i ho realitzarà posteriorment a la Cloenda.
Es facilitarà un contenidor per als faldons i les cadires es deixaran plegades sobre les taules.

Reconeixement

El docent que presenti una experiència de referència, juntament amb alumnat del centre, la pot publicar al blog de la Fira Tastet de Ciència del SE Baix Camp. Per saber-ne més, pot consultar Com publicar un article.
Dissabte, 25 d’abril de 2020 a la tarda, al punt de CRP, hi haurà el full de signatures dels docents participants (activitat 7020421702 del PFZ)
L’alumnat que participi en la comunicació de l’experiència de referència obtindrà un diploma de participació.

La difusió

Cal que la participació en la VII Fira Tastet de Ciència estigui aprovada per Consell Escolar.
El CRP facilitarà a la direcció del centre el model de dret d’imatge individual de l’alumnat participant. Així mateix, també facilitarà un model de dret d’imatge de centre. Aquest segon serà el que caldrà retornar complimentat, signat i escanejat per correu electrònic abans del 10 d’abril de 2020.
La difusió del procés d’inscripció i la participació es publicarà a la pàgina de la Fira Tastet de Ciència del web del Servei Educatiu Baix Camp.