Comissió Organitzadora

Composició

logo_principal

Nom i cognoms
Funció
Dolors Pascual
Presidenta
Francesca Segarra Secretària
Pilar Agraz Sotssecretària
Carlos Garrido Vocal
Cristina Asensio Vocal
David Fité Vocal
Noèlia Moliner Vocal
Carme Blasi Cristià Membre honorari
Josep Cugat Puiggalí Membre honorari

Modificada en reunió Comissió Organitzadora, el 15 de desembre de 2020.