Bases MLVA

Membres de la Comissió 2018-19

Asensio Garcia, Maria Cristina
Fite Gallego, David
Garcia Ferreres, M. Omaira
Martínez Garcia, Alejandro
Sanz Español, Anna
Serra Queralt, Maria Neus
Sirolla Obre, Lluis Montserrat

Bases de la VIII Mostra de Lectura en Veu Alta de CI i Ed Especial

La Mostra està adreçada als nens i nenes de CI de Primària i d’Ed Especial del centres de la demarcació del Baix Camp.
Pot participar tot un cicle, un nivell o una aula. En qualsevol dels casos poden participar 2 alumnes per classe.
La Mostra es durà a terme a la Sala d’Actes del Centre de Lectura els dies 13, 14, 15, 17, 20 i 23 de maig.
Els dies 9 i 10 de maig  es destinaran a la participació dels nens i nenes d’Ed. Especial, recordeu que poden participar en aquesta modalitat tots els nens i nenes amb dictamen sigui la que sigui la seva modalitat d’escolarització.

Formació

Activitat formativa PFZ 7020121702 VIII Mostra de Lectura en Veu Alta

12 de febrer: L’adaptació de textos.
12 de desembre: Fonaments teòrics de l’adaptació de textos.
20 de febrer: Adaptació de lectures de la MLVA 2019

Terminis

El 12 de març us comunicarem el dia de participació del vostre centre.
El 3 de maig és la data límit per comunicar el nom dels nens i nenes per tal de confegir els diplomes. Properament rebreu el formulari.

Lectors

S’assignaran un màxim de 30 lectors per dia, recordeu especificar al correu de participació qualsevol sortida o activitat que dueu a terme en el centre que pugui dificultar la vostra participació per preveure-ho en l’assignació del calendari.

Tria de la lectura

Com sabeu escollirem les lectures a partir de les propostes dels centres participants.
Aquests presentaran una única lectura abans del 10 de març a partir del model. La temàtica d’enguany seran els contes del món.
Entre totes les lectures presentades la Comissió realitzarà una selecció de les vuit lectures que confegiran el dossier de lectura de tots els participants.

El 29 d’abril enviarem les lectures a tots els participants, recordeu que els alumnes d’Ed. Especial poden escollir lliurement la lectura amb la que participaran.

Cronograma

Preparació

Inscripció Tria de lectures Comunicar dia de participació Comunicar noms dels participants Enviament lectures
Gener i febrer 2019 10 març 12 de març 3 de maig 29 d’abril

Participació

Podeu consultar els centres participants 2019.

Protocol de l’acte

El dia assignat a la vostra participació haureu d’estar en el Centre de Lectura de Reus puntualment a les 10h.
Primer accediran a la Sala d’Actes els alumnes participants acompanyats pels seus mestres i ocuparan els seients del davant, quan ells estiguin acomodats podran accedir les famílies.
Es sortejaran les lectures i s’iniciarà la Mostra.
Els responsables aniran cridant als alumnes per ordre alfabètic.
Quan acaben la seva intervenció els nens i nenes retornen al seu lloc.
Finalitzades totes les lectures es cridarà als lectors de nou per tal de lliurar-los un record de la seva participació i fer una foto conjunta. Vetlleu perquè tots tinguin signat el permís dels drets d’imatge.

Recomanacions

Caldria recordar als pares i altres convidats que es tracta d’un acte acadèmic pel que tots els nens i nenes han estat treballant molt, i cal mantenir el comportament i el respecte que l’acte mereix i, sobretot, el que mereixen els petits lectors i lectores.

Proposta

Si és el vostre desig, en acabar l’acte, podeu fer una visita guiada pels tresors de la Biblioteca del Centre de Lectura. Si ens ho comuniqueu amb antelació la responsable de la Biblioteca, la Sra. Montserrat de Anciola estarà encantada de desvetllar-vos els seus secrets.