Seminari de coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida. Curs 2020-2021

Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)
Codi de l’activitat 2010791201 Coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida
Inscripcions a partir del 10/09/2020

CURS 2020-2021

MATERIALS COMPARTITS

ENLLAÇOS RECOMANATS

Sessió 1: 30/10/20

 

 

Sessió 2:27/11/20

 

 

Sessió 3: 29/01/21

 

 

Sessió 4: 26/02/21

 

 Sessió 5: 26/03/21
 Sessió 6: 07/05/21

 

Seminari de coordinació de Caps d’estudi de primària. Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010721201 Caps d’Estudi de primària
Inscripcions a partir del 10/09/2020 i fins el 27/10/2020

Calendari dimecres de 15h a 17h

Sessió 1: 21/10/2020 Taller relacionat: 2011141201 Projecte de convivència
Sessió 2: 11/11/2020 Conferència relacionada: 2011111201 Mirada Digital cap al DUA
Sessió 3: 27/01/2021
Sessió 4: 17/03/2021
Sessió 5: 12/05/2021

Seminari de coordinació de secretàries i secretaris de primària 20-21

Curs 2020- 2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)
Codi de l’activitat 2010731201 Secretàries i secretaris de primària
Inscripcions a partir del 10/09/2020 i fins els 27/09/2020

 Sessió 1   dimarts   20/10/2020   1500   1700 
 Sessió 2   dimarts   01/12/2020   1500   1700 
 Sessió 3   dimarts   19/01/2021   1500   1700 
 Sessió 4   dimarts   02/03/2021   1500   1700 
 Sessió 5   dimarts   18/05/2021   1500   1700 

 

Coordinació Primària- Secundària Vilafranca Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Taller d’equips de centre virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010751201 Coordinació Primària – Secundària
Inscripció a partir del 10/09/2020 i fins el 27/09/2020

Calendari de sessions:

  • 28 d’octubre de 2020 – Videoconferència. Visita virtual a l’institut Eugeni d’Ors de Vilafranca.
  • 17 febrer de 2021 – Visita centre primària Les Vinyes de Sant Cugat
  • 26 maig de 2021 – Preparació traspàs P-S Vilafranca.

Seminari de coordinació de Direccions de Primària Alt Penedès | Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010701201 Les direccions dels centres de primària

CONFERÈNCIA DIRIGIDA A EQUIPS DIRECTIUS DE L’ALT PENEDÈS

Model de Xarxes Territorials de centres – Codi de l’activitat 2011091201

Dimecres 14 d’octubre a les 17:30h el director de l’escola Doctor Alberich i Casas de Reus, Francesc Xavier Torrell, farà una sessió per explicar com s’organitza i s’estructura la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus >> https://xepr.cat/

Calendari del seminari de coordinació de Direccions Primària Alt Penedès:

Sessió 1 dijous 15/10/2020 a les 10:45h
Sessió 2 dijous 19/11/2020 a les 10:45h
Sessió 3 dijous 25/02/2021 a les 10:45h
Sessió 4 dijous 20/05/2021 a les 10:45h
Sessió 5 dijous 01/07/2021 a les 10:45h