Seminari de coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida. Curs 2020-2021

Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)
Codi de l’activitat 2010791201 Coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida
Inscripcions a partir del 10/09/2020

CURS 2020-2021

MATERIALS COMPARTITS

ENLLAÇOS RECOMANATS

Sessió 1: 30/10/20

 

 

Sessió 2:27/11/20

 

 

Sessió 3: 29/01/21

 

 

Sessió 4: 26/02/21

 

 Sessió 5: 26/03/21
 Sessió 6: 07/05/21

 

Seminari de coordinació de Caps d’estudi de primària. Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010721201 Caps d’Estudi de primària
Inscripcions a partir del 10/09/2020 i fins el 27/10/2020

Calendari dimecres de 15h a 17h

Sessió 1: 21/10/2020 Taller relacionat: 2011141201 Projecte de convivència
Sessió 2: 11/11/2020 Conferència relacionada: 2011111201 Mirada Digital cap al DUA
Sessió 3: 27/01/2021
Sessió 4: 17/03/2021
Sessió 5: 12/05/2021

Seminari de coordinació de secretàries i secretaris de primària 20-21

Curs 2020- 2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)
Codi de l’activitat 2010731201 Secretàries i secretaris de primària
Inscripcions a partir del 10/09/2020 i fins els 27/09/2020

 Sessió 1   dimarts   20/10/2020   1500   1700 
 Sessió 2   dimarts   01/12/2020   1500   1700 
 Sessió 3   dimarts   19/01/2021   1500   1700 
 Sessió 4   dimarts   02/03/2021   1500   1700 
 Sessió 5   dimarts   18/05/2021   1500   1700 

 

Coordinació Primària- Secundària Vilafranca Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Taller d’equips de centre virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010751201 Coordinació Primària – Secundària
Inscripció a partir del 10/09/2020 i fins el 27/09/2020

Calendari de sessions:

  • 28 d’octubre de 2020 – Videoconferència. Visita virtual a l’institut Eugeni d’Ors de Vilafranca.
  • 17 febrer de 2021 – Visita centre primària Les Vinyes de Sant Cugat
  • 26 maig de 2021 – Preparació traspàs P-S Vilafranca.

Seminari de coordinació de Direccions de Primària Alt Penedès | Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)

Codi de l’activitat 2010701201 Les direccions dels centres de primària

CONFERÈNCIA DIRIGIDA A EQUIPS DIRECTIUS DE L’ALT PENEDÈS

Model de Xarxes Territorials de centres – Codi de l’activitat 2011091201

Dimecres 14 d’octubre a les 17:30h el director de l’escola Doctor Alberich i Casas de Reus, Francesc Xavier Torrell, farà una sessió per explicar com s’organitza i s’estructura la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus >> https://xepr.cat/

Calendari del seminari de coordinació de Direccions Primària Alt Penedès:

Sessió 1 dijous 15/10/2020 a les 10:45h
Sessió 2 dijous 19/11/2020 a les 10:45h
Sessió 3 dijous 25/02/2021 a les 10:45h
Sessió 4 dijous 20/05/2021 a les 10:45h
Sessió 5 dijous 01/07/2021 a les 10:45h

 

CATÀLEGS PSEC

Catàlegs de recursos educatius per al curs 2019-2020, adreçat a centres d’educació infantil i primària, centres d’educació secundària obligatòria i associacions de famílies d’alumnes (AFA).
Aquests catàlegs volen ser una relació detallada dels serveis de promoció de la salut que les administracions i els organismes ofereixen a la comunitat educativa (professionals, associacions de famílies d’alumnes (AFA), consells escolars, etc.) de Vilafranca del Penedès i de l’Alt Penedès.

Catàleg PSEC Vilafranca del Penedès
Catàlegs PSEC comarcal


HÀBITS SALUDABLES: PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA

HÀBITS SALUDABLES: ALIMENTACIÓ SALUDABLE

AFECTIVITAT I SOCIALTIZACIÓ

BENESTAR EMOCIONAL

SEGURETAT I RISCOS: MOBILITAT SEGURA, CURA DE LESIONS I L’ÚS DE LES TAC

Aquests són els recursos EPSAP que s’han anat creant:

Motxilla Butlletins trimestrals Conte: Anem d’excursió al Penedès
És una motxilla familiar que està en préstec, durant una setmana, a la Biblioteca de l’escola i a les classes.

Voleu saber quin contingut hi ha dins de cada motxilla? Clica la motxilla ESAP!

El butlletí ESAP es fa arribar a totes les famílies trimestralment i conté els següents apartats:

  • Excursió recomanada per fer amb família
  • Consell Saludable
  • Recepta saludable
  • Et pot interessar…: recull de notícies, publicacions i articles
  • Agenda d’activitats
ANEM D’EXCURSIÓ AL PENEDÈS amb els personatges d’INFADIMED!

Autors/es: Iolanda Bertrán, Jordi Fernández i Foix Ortiz

 

En les darreres enquestes de salut de Catalunya (ESCAs) es detecta un increment de la taxa d’obesitat infantil i des de l’OMS hi ha recomanacions sobre la importància de les activitats esportives per a la salut ja que s’ha detectat que les noves realitats tecnològiques condueixen a una disminució de l’activitat física ordinària. Aquests fets, juntament amb l’ abandonament de la dieta mediterrània, són els factors clau que han fet posar l’alerta i que ens van fer veure la necessitat de crear un programa de salut en xarxa que permeti als alumnes i a les seves famílies recuperar els hàbits saludables que proporcionen un bon estat de salut.

L’OMS i altres organismes científics posen en valor que les escoles i instituts són un entorn favorable per promoure la salut, acostar-se als infants i joves i, a través d’ells, a les seves famílies i la comunitat. Els missatges de promoció de la salut es poden reforçar al llarg de les etapes més determinants de la vida dels infants i joves amb l’objectiu que desenvolupin actituds i capacitats permanents.

Són molts els articles que han aparegut als mitjans de comunicació parlant d’aquesta problemàtica.

Des del Departament d’Educació també es vetlla per a què els alumnes assoleixin aquests hàbits a través de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física (dimensió hàbits saludables) i a través de l’àmbit de coneixement del medi (dimensió salut i equilibri personal).
És per aquest motiu que es va considerar adequat reflexionar sobre les activitats que es duien a terme a l’escola i fer que a través del Projecte “Escola Promotora de Salut”, existís un programa en xarxa que tingués com a objectiu i finalitat aconseguir que es treballessin tots els aspectes claus de les diferents dimensions del currículum per a què els alumnes i les seves famílies assoleixin una millora en els hàbits, a partir d’activitats pròpies de l’escola i de les proporcionades per altres Departaments o entitats.


ARTICLES INTERESSANTS

Alguns dels articles que han aparegut recenment són: