Seminari de coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida. Curs 2019-2020

Seminari de coordinació. Primària-Secundària

CURS 2019-2020

MATERIALS COMPARTITS

ENLLAÇOS RECOMANATS

Sessió 1: 18/10/2019
 Presentació de la sessió

Sessió 2: 08/11/2019
 Presentació de la sessió

Sessió 3: 07/02/2020
 Presentació de la sessió

 Sessió 4: 06/03/2020
 Presentació de la sessió

 Sessió 5: 17/04/2020
 Presentació de la sessió

 Sessió 6: 08/05/2020
 Presentació de la sessió