Seminari de coordinació de secretàries i secretaris de primària 21-22

Curs 2021- 2022 | Seminari de coordinació  2010731201 Secretàries i secretaris de primària

 Sessió 1 

19/10/2021

 • Presentació del seminari i calendari i assistents.
 • Presentació de l’espai web, unitat compartida.
 • Documents per secretaris/es. (tasques 1 i 2)
 • Llistat de dubtes
Accés amb la XTEC personal (Ubicació: Unitat Compartida)

 Sessió 2  

30/11/2021

 • Tancament del registre de correspondència del curs anterior.
 • Liquidació econòmica del 2020.
 • Resolució de dubtes.
 Sessió 3 

18/01/2022

 • Inici del registre de correspondència.
 • Elaboració del pressupost per l’any 2021.
 • Declaració model 347: extracte Esfera i Hisenda.
 Sessió 4   

01/03/2022

 • Registre digital:
  • Instruccions del Departament.
  • Què i com ho fa cada escola?
  • Consensuem la millor manera! 🙂
 • Comunicació amb les famílies
 Sessió 5

17/05/2022

 

 • Matriculació i confirmació de plaça (documents alumnat nou).
 • Traspàs d’informació als instituts.
 • Targetes bancàries.
 • Bancs: comissions i condicions.
 • Valoració del seminari i propostes.

 

Seminari de coordinació de secretàries i secretaris de primària 20-21

Curs 2020- 2021 | Seminari de coordinació virtual (1r trimestre)
Codi de l’activitat 2010731201 Secretàries i secretaris de primària
Inscripcions a partir del 10/09/2020 i fins els 27/09/2020

 Sessió 1  20/10/2020  DUBTES – Full de respostes
 Sessió 2  01/12/2020 
 • Tancament del registre de correspondència del curs anterior.
 • Liquidació econòmica del 2020.
 • Resolució de dubtes. A través del document compartit ens podeu anar avançant les qüestions.
– Enllaç restringit: Registre de correspondència
 Sessió 3  19/01/2021 
 Sessió 4  02/03/2021   
 Sessió 5
18/05/2021 

 

Coordinació secretaris/àries 19-20

Sessió 1: 22/10/2019

· Presentació sessions

· Sigles. Document

Sessió 2: 03/12/2019
 1. Signatura digital.
 2. E-valisa. (Pendent, per la propera sessió)
 3. Tancament del registre de correspondència del curs anterior.
 4. Liquidació econòmica del 2019.
Sessió 3: 21/01/2020
 1. E-valisa
 2. Declaració model 347: extracte Esfer@ i Hisenda
 3. Recordatori models 111 i 190
 4. Tancament exercici 2019 (novetats)
 5. Inici del registre de correspondència
 6. Elaboració del pressupost per l’any 2020
Sessió 4: 03/03/2020
Per dur a terme aquesta sessió pràctica sobre EXCEL comptarem amb la col·laboració de Marc Beltran, tècnic del Servei de Currículum d’infantil i Primària i coordinador de la Xarxa de Competències Bàsiques.
Caldrà que tothom porti un portàtil amb connexió Wifi per fer la tasca amb l’excel del Drive.

Sessió 5: 19/05/2020 A través de videoconferència ( Google Meet a les 15h)

 • COVID-19 i Esfera
 • Preinscripcions, traspassos instituts,  avaluacions esfera
 • Valoració del seminari 2019/20. Continuïtat del seminari i propostes pel curs 2020/21. Relleu de l’equip coordinador
 • Qüestionari i formulari de valoració (fins els 31 de maig).

Coordinació secretaris/àries 18-19

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2018-2019: 2010631201 Secretaris/es de primària

CONTINGUTS ENLLAÇOS
Sessió 1: 16/10/2018 Presentació

Recordatori del calendari, tasques i repàs dels documents que tenim a l’espai web (elaborats el curs passat).

Gestió Econòmica Secretaris novells:

Sessió 2: 20/11/2018 Certificats

✓ Custòdia de documents (actes, historials, factures…)

 Reserva bestreta / Actes d’arqueig

✓ IRPF

Avaluacions parcials a esfer@

Sessió 3: 15/01/2019 Liquidació 2018

Pressupost 2019

✓ Model 347

Sessió 4: 19/02/2019 Model 347

Funcionament i ús e-valisa

Els certificats digitals

✓ Excel com a eina de gestió

 Documents de referència del Model 347

Sessió 5: 19/03/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola. (* tema pendent)

Confirmació de plaça (* tema pendent)

Inventari mobiliari

 Exemples d’utilitat dels fulls de càlcul:

Crear inventari de centre:

 • Equipament de centres. Caldrà aplicar un filtre a la columna nom_familia (Filtre: ✓ Mobiliari Escolar)
 • Proposta d’inventari. El full de càlcul 1 està pensat per bloquejar-lo i a la resta de fulls és on s’haurien d’entrar les dades (fulls vinculats).

Correspondència document de text amb un full de càlcul: Document pdf COMBINAR CORRESPONDÈNCIA

Sessió 6: 21/05/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola.

Confirmació de plaça

Traspàs d’informació a l’institut

Novetats esfer@

Avaluació final esfer@

Continuïtat del seminari

Renovació grup coordinador

 • Documentació que demanem a cada escola a l’alumnat nou – buidatge

* Aquesta és la proposta inicial. Totes les sessions són flexibles i es pot modificar el contingut segons les necessitats que vagin sorgint de cada centre.

Coordinació Secretaris/àires 17-18

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2017-2018: 2010531201 Secretaris/es de primària

MATERIALS ENLLAÇOS
Sessió 1: 17/10/2017

Presentació

CALENDARI DE TASQUES SECRETARIS/ES (amb permís d’edició pels participants al seminari)

 Funcions del secretari Funcions del personal auxiliar
Sessió 2: 21/11/2017
 • Portar ordinador portàtil
 • Document excel – Dades quotes del centre.
 • Dubtes i/o preguntes a fer a la Natàlia Mata – Administrativa de l’ESC Font-Rúbia i de l’ESC Llebeig.
Sessió 3: 16/01/2018
 • Tancament econòmic (documentació, excés de fons, balanç, …)
 • Elaboració de pressupostos (creació de partides i subpartides, centres de cost, …)
 • Tancament i inici del registre de correspondència
Sessió 4: 20/02/2018
 • Contractació – pdf
 • Gestió d’arxius – pdf
 • Legislació vigent – pdf
 • Relació amb hisenda – pdf
Sessió 5: 20/03/2018
 • Tasques secretaria
 • Actes
 • Inventaris
 • Gestió expedients i documentació
 • Quotes i cobraments
 • Altres tasques i dubtes  Model d’acta
Sessió 6: 22/05/2018
 1. Repàs d’avaluacions i informes.
 2. Retorn del calendari de tasques.
 3. Kahoot.
 4. Valoració del seminari 17-18.
 5. Preparació del seminari curs 18-19.
 6. Precs i preguntes.