PRESENTACIÓ

L’estudi de l’entorn, el coneixement del poble i de la comarca ha estat una constant des de fa ja molts anys en moltes escoles de la comarca.
En molts centres s’ha treballat i s’han elaborat materials didàctics. Des dels Centres de Recursos Pedagògics s’ha potenciat aquesta tasca.
En aquest microespai de la xarxa es volen actualitzar i compartir tot un seguit de recursos i propostes pedagògiques sobre el Penedès històric i la vegueria Penedès.
L’objectiu d’aquesta web és crear un espai d’internet útil on trobar:
•    informació àmplia i actualitzada dels trets bàsics de les nostres comarques com a material entenedor a l’abast directe dels nostres alumnes.
•    propostes didàctiques per a estudiar el Penedès realitzades per mestres de les nostres aules i que volen que el seu treball pugui ser compartit.
•    informació tècnica i pràctica sobre les comarques penedesenques (bibliografia, cases de colònies, itineraris…) que puguin ajudar els docents a l’hora de preparar propostes i activitats.
•    un espai viu i dinàmic on qui vulgui hi pugui fer aportacions i propostes didàctiques, en clau competencial per a totes les etapes educatives.
•    un projecte penedesenc emmarcat en la vegueria Penedès.

Coordinat des del Servei Educatiu de l’Alt Penedès, i concretament des del Centre de Recursos Pedagògics.
Un grup de treball del Pla de Formació de Zona dels cursos 2015-16 i 2016-17 li ha donat l’empenta definitiva.
Us convidem a usar i treure profit d’aquesta web que sempre estarà oberta i serà ampliable i millorable.
Esperem les vostres propostes i aportacions. Les heu d’adreçar al CRP de l’Alt Penedès crp-altpenedes@xtec.cat

Agraïm la cessió d’imatges per part de Maria Rosa Ferré i les il·lustracions de Francesc Salvà.