Pla Salut, escola i comunitat (PSEC)

El Pla proposa els següents objectius:
· Millorar la salut d’infants i joves mitjançant la realització d’accions que afavoreixin l’adopció de conductes positives vers la salut individual i col·lectiva i la generalització d’hàbits saludables.
· Proposar un marc comú de referència per a la coordinació de les accions de promoció i educació de la salut dels diferents àmbits implicats en el territori.
· Implicar entitats i institucions en projectes de promoció i educació de la salut.
· Arribar al conjunt de la població infantil i juvenil a partir de la millora del treball en xarxa entre els serveis i recursos de cada territori.

El PSEC compta amb la participació de:

  • Equip Territorial de Salut Pública a l’Alt Penedès
  • Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Servei de Salut i Oficina Tècnica de Joventut – PIDCES
  • Servei Educatiu de l’Alt Penedès

Els diferents productes i serveis es recullen en forma de fitxes, que s’han organitzat tenint en compte sis grans eixos:

  1. Benestar emocional
  2. Hàbits saludables
  3. Afectivitat i socialització
  4. Seguretat i riscos
  5. Estratègies globals
  6. Altres serveis

Als catàlegs de Vilafranca i de l’Alt Penedès hi trobareu l’oferta d’activitats.