Calendari PFZ 2020-2021

pfzEl Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Alt Penedès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de l’Alt Penedès.

PFZ 2020-2021

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Activitats ajornades curs 2019-2020 del 1 al 12 de setembre 14 de setembre
Primer torn del 14 al 27 de setembre * 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener a partir del 4 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 21 juny a partir de l’1 de juliol

* Per problemes tècnics a l’aplicació d’inscripció a les activitats de formació, alguns docents no s’han pogut inscriure. Per enviar la incidència es posa a disposició el següent formulari.

Un cop resolta, podreu accedir a les activitats i sol·licitar la inscripció. S’ha obert el termini fins al divendres dia 2 d’octubre.

Recordeu que per inscriure-us a una activitat de formació cal que tingueu el correu XTEC activat. Si teniu problemes per entrar al correu, dirigiu-vos a l’apartat de gestió de contrasenyes de la XTEC.

En el cas que un centre vulgui iniciar l’activitat formativa abans de la data d’inici prevista ha de fer una sol·licitud justificada a la Comissió PFZ <crp-altpenedes@xtec.cat>

 Més informació