Calendari PFZ

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Alt Penedès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de l’Alt Penedès.

PFZ 2019-2020

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives 23 d’abril de 2019 20 de maig de 2019
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades.  21 de maig de 2019
Comissió PFZ de l’Alt Penedès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.  31 de maig de 2019
Confirmació de les activitats  3 de juny de 2019  28 de juny de 2019
Publicació de les activitats aprovades  15 juliol de 2019
 Inscripció a les activitats  12 de setembre de 2019  27 de setembre de 2019
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat)  9 d’octubre de 2019
Inici de les activitats de formació *  15 d’octubre de 2019

* En el cas que un centre vulgui iniciar l’activitat formativa abans del 15 d’octubre ha de fer una sol·licitud justificada a la Comissió PFZ crp-altpenedes@xtec.cat.

 Més informació