Storysacks | Seminari d’anglès EI i P

L’Elisenda Papiol, assessora LIC de  l’Alt Penedès va presentar el Storysacks durant la primera sessió del seminari d’anglès d’infantil i primària (22.10.2018).

Agafant com a exemple el conte “THE GRUFFALO” ens va obsequiar amb un minibook i un saquet amb elS TIPS TO TELL STORIES.

Durant el curs 2018-2019 el cinc Storysacks quedaran en pilotatge entre els quinze centres que participen al seminari.

Seminari Direccions de primària de l’Alt Penedès | Curs 2018-2019

Sessió 1: dijous 25/10/2018

“Programes, aliances i espais de transformació i innovació educativa”

Resum de la sessió 1

1. Benvinguda i presentació dels participants al seminari.

2. Programes, xarxes i aliances d’innovació educativa:
– Xarxa de competències bàsiques a càrrec de Sílvia Bujons. Presentació XCB- Vilafranca.
– Posada en comú d’altres xarxes i aliances.

3. Presentació “decàleg escriptura” a càrrec de Rosa Vidal. Decàleg d’escriptura XTEC.

4. Novetats 2018-19.

5. Torn obert d’intervencions.

Sessió 2: dijous 29/11/2018

Isabel Sánchez – “Lideratge”

Resum de la sessió 2

Sessió 3: dijous 21/02/2019

Jordi Amenós – “Liderar amb humanitat”

Resum de la sessió 3

Sessió 4: dijous 16/05/2019

Intercanvi d’experiències

Resum de la sessió 4

Sessió 5: dijous 04/07/2019

Organització i gestió 2019-20, valoració seminari i propostes temàtiques curs vinent

Resum de la sessió 5

✎ L’avaluació de l’escriptura | Enric Queralt

Novament comptem amb la col·laboració d’Enric Queralt en el cicle de conferències sobre l’escriptura. En aquest ocasió, dimecres 17 d’octubre a les 17:30h, ens parlarà sobre l’avaluació formativa. Ens posarà sobre la taula com podem avaluar escrits, des de les tres competències de la dimensió i  com  fer un zoom a maneres diverses de revisar i corregir per millorar els escrits, amb la participació dels alumnes. Animeu-vos a participar-hi i confirmeu la vostra assistència en aquest enllaç.

Coordinació secretaris/àries 18-19

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2018-2019: 2010631201 Secretaris/es de primària

CONTINGUTS ENLLAÇOS
Sessió 1: 16/10/2018 Presentació

Recordatori del calendari, tasques i repàs dels documents que tenim a l’espai web (elaborats el curs passat).

Gestió Econòmica Secretaris novells:

Sessió 2: 20/11/2018 Certificats

✓ Custòdia de documents (actes, historials, factures…)

 Reserva bestreta / Actes d’arqueig

✓ IRPF

Avaluacions parcials a esfer@

Sessió 3: 15/01/2019 Liquidació 2018

Pressupost 2019

Sessió 4: 19/02/2019 Model 347

Funcionament i ús e-valisa

Els certificats digitals

✓ Excel com a eina de gestió

Sessió 5: 19/03/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola.

Confirmació de plaça

Inventari mobiliari

Sessió 6: 21/05/2019 Traspàs d’informació a l’institut

Avaluació final a esfer@

* Aquesta és la proposta inicial. Totes les sessions són flexibles i es pot modificar el contingut segons les necessitats que vagin sorgint de cada centre.