Storysacks | Seminari d’anglès EI i P

L’Elisenda Papiol, assessora LIC de  l’Alt Penedès va presentar el Storysacks durant la primera sessió del seminari d’anglès d’infantil i primària (22.10.2018).

Agafant com a exemple el conte “THE GRUFFALO” ens va obsequiar amb un minibook i un saquet amb elS TIPS TO TELL STORIES.

Durant el curs 2018-2019 el cinc Storysacks quedaran en pilotatge entre els quinze centres que participen al seminari.

Seminari Direccions de primària de l’Alt Penedès | Curs 2018-2019

Sessió 1: dijous 25/10/2018

“Programes, aliances i espais de transformació i innovació educativa”

Resum de la sessió 1

1. Benvinguda i presentació dels participants al seminari.

2. Programes, xarxes i aliances d’innovació educativa:
– Xarxa de competències bàsiques a càrrec de Sílvia Bujons. Presentació XCB- Vilafranca.
– Posada en comú d’altres xarxes i aliances.

3. Presentació “decàleg escriptura” a càrrec de Rosa Vidal. Decàleg d’escriptura XTEC.

4. Novetats 2018-19.

5. Torn obert d’intervencions.

Sessió 2: dijous 29/11/2018 Posposada pel 17 de gener de 2019

Isabel Sánchez – “Lideratge”

Resum de la sessió 2

Sessió 3: dijous 21/02/2019

Jordi Amenós – “Liderar amb humanitat”

Resum de la sessió 3

Sessió 4: dijous 16/05/2019

Intercanvi d’experiències

Resum de la sessió 4

Sessió 5: dijous 04/07/2019

Organització i gestió 2019-20, valoració seminari i propostes temàtiques curs vinent

Resum de la sessió 5