Modalitats i formats PFZ

MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

  1. Formació en centre: Assessorament, Formació interna de centre (FIC), Taller a centre i Visita formativa a centre.
  2. Formació per a centres: Seminari de coordinació, Curs/seminari d’equips de centre, Taller d’equips de centre.
  3. Formació individual: Taller, Curs, Seminari, Grup de treball, Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades i cicle de conferències, Estada formativa a l’empresa, Estada formativa a l’estranger.

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

Podeu consultar les característiques de cada modalitat en el document de formació permanent del professorat: Criteris, instruccions i orientacions curs 2021-2022.

* Trobareu més informació sobre la Formació interna de centre (FIC) en els enllaços: Formació interna de centre (XTEC) | Materials FIC (Ateneu) | Orientacions per al suport i el seguiment de la FIC