Detecció de necessitats Curs 2018-2019

Abans d’omplir aquests qüestionaris es recomana tenir preparades totes les respostes i haver consultat el document sobre la formació permanent del professorat. Criteris, instruccions i orientacions curs 2018-2019.

Formularis actius del 16 d’abril al 22 de maig de 2018.

Sform_taronjaol·licitud de FORMACIÓ EN CENTRE

Accés FORMULARI

Sondeig de participació a les modalitats de form_verdFORMACIÓ PER A CENTRE

Accés FORMULARI

Proposta de FORMform_grocACIÓ INDIVIDUAL

Accés FORMULARI

Comproveu les característiques de cada modalitat formativa a les pàgines corresponents:
Les pàgines 18, 19 i 20 dels Criteris, instruccions i orientacions 2018-2019 (Apartat 6.1 Modalitats de formació en centre) Les pàgines 21 i 22 del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2018-2019  (Apartat 6.2 Modalitats de formació per a centres) Les pàgines 23, 24, 25 i 26 dels Criteris, instruccions i orientacions 2018-2019 (Apartat 6.3 Modalitats de formació individual)
 • Assessorament
 • Formació interna de centre (FIC)
 • Taller a centre
 • Visita formativa a centre  Full de Sol·licitud
 • Seminaris de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre (Nova modalitat)
 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball (noves característiques)
 • Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades (mínim 5 hores) i cicles de conferències