Detecció de necessitats

En el marc de la Comissió del PFZ, iniciem la detecció de necessitats 21/22

Ja es disposa del document Criteris, Instruccions i Orientacions curs 2021-2022 on es confirma que segueix vigent la instrucció 6/2020, 30 de juny, que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual.

   • Sol·licitud de formació: del 12 d’abril al 14 de maig de 2021
    • Formació en centre.  Enviant la proposta de Document de Compromís de formació en centre a través del formulari de sol·licitud
    • Formació per a centre. La demanda ens arribarà a partir dels equips de coordinació dels seminaris.
    • Formació individual. A través del correu <crp-altpenedes@xtec.cat> atendrem les demandes que ens arribin a nivell particular i/o d’entitats.

>> Podeu consultar el catàleg de formacions de l’equip LIC: https://ja.cat/FormacionsLIC_curs2021-2022

 • Presentació a la Comissió del PFZ Alt Penedès: el 28 de maig de 2021
 • Publicació: juliol-agost 2021
 • Inscripció: del 13 al 26 de setembre de 20214
 • Consulta d’assignacions: 8 d’octubre de 2021
 • Inici de les formacions: 14 d’octubre de 2021

FORMACIÓ EN CENTRE

FORMACIÓ PER A CENTRE

FORMACIÓ INDIVIDUAL

Comproveu les característiques de cada modalitat formativa