Detecció de necessitats Curs 2019-2020

Abans d’omplir aquests qüestionaris es recomana tenir preparades totes les respostes i haver consultat el document sobre la formació permanent del professorat. Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020.

Formularis actius fins al 20 de maig de 2019.

Sol·licitud de FORMACIÓ EN CENTRE

form_taronjaAccés FORMULARI – Fi termini

Sondeig de participació a les modalitats de FORMACIÓ PER A CENTRE

form_verdAccés FORMULARI – Fi termini

Proposta de FORMACIÓ INDIVIDUAL

Accés FORMULARI – Fi termini

Comproveu les característiques de cada modalitat formativa a les pàgines corresponents:
Les pàgines 37, 38, 39, 40 i 41 dels Criteris, instruccions i orientacions 2019-2020 (Apartat 9.1 Modalitats de formació en centre) Les pàgines 41 i 42 del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020 (Apartat 9.2 Modalitats de formació per a centres) Les pàgines 43, 44, 45 i 46 dels Criteris, instruccions i orientacions 2019-2020 (Apartat 9.3 Modalitats de formació individual)
 • Assessorament
 • Formació interna de centre (FIC)
 • Taller a centre
 • Visita formativa a centre – Material per a organitzar i gestionar la proposta formativa de Visita a centre
 • Seminaris de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre
 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball
 • Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades (mínim 5 hores) i cicles de conferències