Detecció de necessitats

En el marc de la Comissió del PFZ, iniciem el 2n torn de detecció de necessitats 20/21 per a centres i professorat durant tot aquest mes d’octubre.

Mentre duri aquest període d’excepcionalitat les propostes formatives s’han de planificar prioritàriament mitjançant l’ús de les tecnologies digitals; en format no presencial.
El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar:
− La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge
− L’orientació de la formació docent per la transformació educativa

El calendari establert en el document de Gestió i calendari de l’oferta formativa del curs 2020-2021 per aquest segon torn és el següent:
  • Sol·licitud de formació: de l’1 al 31 d’octubre.
   • Formació en centre.  Enviant un correu al <crp-altpenedes@xtec.cat> i presentant el document proposta de Document de Compromís de formació en centre complet.
   • Formació per a centre. La demanda ens arriba a partir dels equips de coordinació dels seminaris.
   • Formació individual. A través d’aquest mateix correu atendrem les demandes que ens arribin a nivell particular i/o d’entitats.
  • Presentació a la Comissió del PFZ Alt Penedès: entre l’1 i 15 de novembre
  • Aprovació i publicació: Abans del 23 de desembre
  • Inscripció: del 8 al 19 de gener de 2021
  • Consulta d’assignacions: 30 de gener de 2021
  • Inici de les formacions: 4 de febrer de 2021

El document vigent de formació permanent del professorat 20/21 segueix sent el de Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020.

FORMACIÓ EN CENTRE

form_taronja

FORMACIÓ PER A CENTRE

form_verd

FORMACIÓ INDIVIDUAL

Comproveu les característiques de cada modalitat formativa a les pàgines corresponents:
Les pàgines 37, 38, 39, 40 i 41 dels Criteris, instruccions i orientacions 2019-2020 (Apartat 9.1 Modalitats de formació en centre) Les pàgines 41 i 42 del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020 (Apartat 9.2 Modalitats de formació per a centres) Les pàgines 43, 44, 45 i 46 dels Criteris, instruccions i orientacions 2019-2020 (Apartat 9.3 Modalitats de formació individual)
 • Assessorament
 • Formació interna de centre (FIC)
 • Taller a centre
 • Visita formativa a centre – Material per a organitzar i gestionar la proposta formativa de Visita a centre
 • Seminaris de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre
 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball
 • Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades (mínim 5 hores) i cicles de conferències