Seminari de coordinació de caps d’estudi de Primària. Curs 2018-2019

  • Sessió 1 dimecres 24/10/2018 – “Avaluació competencial” a càrrec de Victor Aregall
  • Sessió 2 dimecres 21/11/2018 – Valorar la xerrada del Víctor i compartir algunes experiències d’avaluació competencial que s’estiguin fent a les escoles que participin al seminari. Dinàmica.  Resum de la sessió.
  • Sessió 3 dimecres 13/02/2019 – “Desenvolupament de les competències emocionals” a càrrec de Júlia Prunés. Presentació.
  • Sessió 4 dimecres 20/03/2019 – Visita a un centre que treballi amb alguna metodologia interessant o desenvolupi alguna dinàmica innovadora (ambients, projectes, comunitats d’aprenentatge, kinesologia,…)
  • Sessió 5 dimecres 08/05/2019 – Sessió de tancament per valorar el seminari i fer propostes de temes pel curs vinent.