Espai de Coordinació Primària-Secundària

<Centres adscrits a Vilafranca>

Coordinació Primària- Secundària Vilafranca Curs 2020-2021

Curs 2020-2021 | Taller d’equips de centre virtual (1r trimestre)  2010751201 Coordinació Primària – Secundària

1a sessió (29.10.2020) 2a sessió (17.02.2021) 3a sessió (26.05.2021)
En aquesta sessió ens dividirem en tres grups de treball (àmbit matemàtic, anglès i artístic) per revisar la carpeta d’aprenentatge.
  • Carpeta d’Aprenentatge del curs 2020-2021 

⬇️ Descarrega la Carpeta d’Aprenentatge
⬇️ Descarrega la Carta a les famílies 

  • Revisió del Protocol de Traspàs P-S

28, 29 i 30 de juny de 2021 de 9h a 15h en format virtual

  • Valoració i proposta de continuïtat del seminari.

Coordinació Primària- Secundària Vilafranca Curs 2019-2020

Sessió 1: 23/10/2019 Visita a l’Institut Nou de la Vilafranca. – Resum 1a sessió
Sessió 2: 19/02/2020 Visita escola de La Cabana – Resum 2a sessió
Sessió 3: 27/05/2020 –> 03/06/2020 (VC) Traspàs P-S Centres adscrits a Vilafranca – Resum de la 3a sessió

Carpeta d’aprenentatge de 6è estiu 2020 – ? Descarregable en format word  i en format pdf  Document revisat i actualitzat el 15/06/2020

Coordinació Primària-Secundària | Curs 2018-2019

MATERIALS ENLLAÇOS
Sessió 1:

24/10/18

Sessió de treball l’institut Alt Penedès.

Primera part. L’institut presenta els seus projectes per atendre la diversitat i altres projectes que conformen la identitat del propi centre. A més a més, es fa la visita dels diferents espais del centre educatiu: espais verds, aules, patis, hort…

Segona part. Breu recordatori de les tasques que es desenvoluparan en les dues properes sessions: traspàs de resultats quantitatius i qualitatius dels alumnes de 1r d’ESO i carpeta d’aprenentatge estiu.

Resum 1a sessió

Sessió 2:

06/02/19

Sessió de treball_Servei Educatiu de l’Alt Penedès.

Resum 2a sessió

Sessió 3:

22/05/2019

Sessió de treball_Servei Educatiu de l’Alt Penedès.

Resum 3a sessió

Coordinació Primària-Secundària | Curs 2017-2018

 

MATERIALS ENLLAÇOS
Sessió 1: Ajornada la sessió del 25/10/2017

8/11/2017 A l’INS Eugeni d’Ors de Vilafranca de 17 a 19h

Després de conèixer l’Eugeni ens centrarem en el tema de les Tècniques d’estudi.
Us afegim un petit qüestionari per tal de poder compartir. També us demanem que aporteu una petita experiència o alguna activitat referent a les tècniques d’estudi.
Sessió 2: 7/2/2018

Al Servei Educatiu

  • Valoració per part dels centres de secundària dels aspectes curriculars i sòcio-afectius més rellevants dels alumnes de 1r ESO (taula recollida de dades per part dels centres de secundària)
  • Traspàs informació resultats del 1r trim dels alumnes que han arribat a secundària enguany.
  • Tècniques d’estudi
Sessió 3: 30/05/2018

Coordinació Primària-Secundària | Curs 2016-2017

 

MATERIALS MÉS INFORMACIÓ I ENLLAÇOS
Sessió 1:
Sessió 2:
Sessió 3: 25/5/2017