El curs 2020-2021 continua el pilotatge del Programa Tenim la Paraula al Servei Educatiu de l’Alt Penedès.

L’eix central d’aquesta iniciativa és la creació d’una xarxa de comunicació oral de centres de primària i secundària a la comarca de l’Alt Penedès.

1r Plenari 19/10/2020 A les 17.30h. Desenvolupament de l’activitat de llengua oral.
2n Plenari 22/10/2020 A les 17.30h. Conferència  Enric Queralt ‘La gestió de la conversa
3r Plenari 16/11/2020 A les 17.30h. Eina d’anàlisi de l’activitat.
4t Plenari 18/01/2021 A les 17.30h. Píndola formativa ‘Avaluació i autoregulació’
5è Plenari 22/02/2021 A les 17.30h. Píndola formativa ‘Inclusió i seqüència didàctica’
6è Plenari 15/03/2021 A les 17.30h. Com recollir evidències
7è Plenari 19/04/2021 A les 17.30h. Preparació del Claustre i Jornada Intercanvi d’experiències
8è Plenari 17/05/2021 A les 17.30h. Intercanvi d’experiències