Presentació del Decàleg d’escriptura

L’equip LIC del Servei Educatiu de l’Alt Penedès presentarà aquest curs el Decàleg d’escriptura en el marc del Seminari de Directors.
Es tracta d’una proposta del Departament d’Ensenyament que compta amb la col·laboració de D. Cassany i que resumeix les idees força del programa araESCRIC per tal que els centres hi puguin aprofundir.… Llegeix més»

Coordinació secretaris/àries 18-19

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2018-2019: 2010631201 Secretaris/es de primària

CONTINGUTS ENLLAÇOS
Sessió 1: 16/10/2018 Presentació

Recordatori del calendari, tasques i repàs dels documents que tenim a l’espai web (elaborats el curs passat).

Gestió Econòmica Secretaris novells:

Sessió 2: 20/11/2018 Certificats

✓ Custòdia de documents (actes, historials, factures…)

 Reserva bestreta / Actes d’arqueig

✓ IRPF

Avaluacions parcials a esfer@

Sessió 3: 15/01/2019 Liquidació 2018

Pressupost 2019

✓ Model 347

Sessió 4: 19/02/2019 Model 347

Funcionament i ús e-valisa

Els certificats digitals

✓ Excel com a eina de gestió

 Documents de referència del Model 347

Sessió 5: 19/03/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola. (* tema pendent)

Confirmació de plaça (* tema pendent)

Inventari mobiliari

 Exemples d’utilitat dels fulls de càlcul:

Crear inventari de centre:

 • Equipament de centres. Caldrà aplicar un filtre a la columna nom_familia (Filtre: ✓ Mobiliari Escolar)
 • Proposta d’inventari. El full de càlcul 1 està pensat per bloquejar-lo i a la resta de fulls és on s’haurien d’entrar les dades (fulls vinculats).

Correspondència document de text amb un full de càlcul: Document pdf COMBINAR CORRESPONDÈNCIA

Sessió 6: 21/05/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola.

Confirmació de plaça

Traspàs d’informació a l’institut

Novetats esfer@

Avaluació final esfer@

Continuïtat del seminari

Renovació grup coordinador

 • Documentació que demanem a cada escola a l’alumnat nou – buidatge

* Aquesta és la proposta inicial. Totes les sessions són flexibles i es pot modificar el contingut segons les necessitats que vagin sorgint de cada centre.

Coordinació Secretaris/àires 17-18

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2017-2018: 2010531201 Secretaris/es de primària

MATERIALS ENLLAÇOS
Sessió 1: 17/10/2017

Presentació

CALENDARI DE TASQUES SECRETARIS/ES (amb permís d’edició pels participants al seminari)

 Funcions del secretari Funcions del personal auxiliar
Sessió 2: 21/11/2017
 • Portar ordinador portàtil
 • Document excel – Dades quotes del centre.
 • Dubtes i/o preguntes a fer a la Natàlia Mata – Administrativa de l’ESC Font-Rúbia i de l’ESC Llebeig.
Sessió 3: 16/01/2018
 • Tancament econòmic (documentació, excés de fons, balanç, …)
 • Elaboració de pressupostos (creació de partides i subpartides, centres de cost, …)
 • Tancament i inici del registre de correspondència
Sessió 4: 20/02/2018
 • Contractació – pdf
 • Gestió d’arxius – pdf
 • Legislació vigent – pdf
 • Relació amb hisenda – pdf
Sessió 5: 20/03/2018
 • Tasques secretaria
 • Actes
 • Inventaris
 • Gestió expedients i documentació
 • Quotes i cobraments
 • Altres tasques i dubtes  Model d’acta
Sessió 6: 22/05/2018
 1. Repàs d’avaluacions i informes.
 2. Retorn del calendari de tasques.
 3. Kahoot.
 4. Valoració del seminari 17-18.
 5. Preparació del seminari curs 18-19.
 6. Precs i preguntes.