Selecció de recursos que poden ajuda a desenvolupar el currículum.