Seminari de Coordinació

És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa.

Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec.

Té un format presencial d’una durada mínima de 15 hores, amb dues terceres parts com a mínim presencials i la resta de treball autònom.

Podeu consultar els seminaris de coordinació que estan fent a la vostra zona: