Itineraris Formatius Específics

El curs 2016/2017 es va crear, al CEE Horitzó, el Pla pilot experimental d’Itineraris Formatius Específics d’Auxiliar en vendes i atenció al públic” per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada (DOGC núm. 7196, 1.9.2016).  La seva finalitat és que els alumnes assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball. La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.

Clirqueu la imatge per veure un vídeo explicatiu:

Enllaç al web CEE Horitzó