Centres educatius

A l’Alt Maresme hi ha 36 centres públics d’educació infantil i primària, 15 centres d’educació secundària, batxillerat i formació professional, 12 centres privats-concertats d’educació infantil, primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 16 llars d’infants públiques i 11 llars d’infants privades.

Centres docents. SE Alt Maresme