Modalitats de formació

Les diferents modalitats van associades a unes hores i un tipus de metodologia de treball. És molt diferent un seminari, d’un grup de treball o un taller.

Conèixer les diferents modalitats us ajudarà amb la planificació de la formació del vostre centre.