Grup de treball

És una modalitat formativa especialment pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics.

En molts casos és recomanable la continuïtat d’un grup de treball durant dos anys.

Es basa en un treball de reflexió col.lectiva entre iguals. Una de les persones participants fa les funcions de coordinació de l’activitat.

Té un format presencial i una durada mínima de 30 hores i màxima de 60, amb un mínim de la meitat del temps presencial i la resta, de treball autònom.

Podeu consultar els grups de treball de la vostra zona: