Detecció de necessitats

Pla de formació de zona del curs 2020-21

La detecció de necessitats es realitzarà mitjançant dos únics qüestionaris. Us recomanem que per aconseguir una formació de més qualitat i ajustada a les vostres necessitats feu un esforç especial en la definició dels objectius de millora que us plantegeu i dels indicadors amb que es mesurarà l’assoliment. Dins dels qüestionaris podreu trobar suport per una bona redacció dels mateixos.

El qüestionari Centres: Sol·licitud d’activitats de formació és dissenyat perquè els centres podeu demanar les formacions de centre (un centre) i a la formació a centres (diversos centres). És una eina que us ha d’ajudar a implementar canvis i millores educatives coherents amb els vostres projectes propis.

El qüestionari Docents: Sol·licitud d’activitats de formació és adequat per propostes formatives de millora en competències docents adreçades a perfils professionals. Interessos professionals específics o d’especialitats.

Aquests qüestionaris estaran oberts del dia 5 a 18 de juny del 2020.

Recordeu que disposeu del nostre calendari del PFZ de l’Alt Maresme  on podreu anar consultant totes les dates claus que es vagin acordant.

Si us cal ampliar informació o recuperar el document que utilitzàrem a la presentació de la detecció de necessitats de la formació.