Qui som?

El nostre Servei Educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona: Marta Obrador, Caro Meléndez i Carlos López.
  • EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies:  Montserrat Abad, Beth Galindo, Mireia Caralt, Anna Carrasco, Marta Corominas, Raquel Eiriz, Sílvia González, Gisela Llobet, Meritxell Lleal, Montserrat Martí, Núria Mata, Mirta Blanco i Inés Ojeda (psicopedagògues), Júlia Aloy i Maria Gómez (fisioterapeutes), Elisabet Camacho i Montserrat Fontbona (treballadores socials)
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): equip que que dona suport al professorat i als centres educatius en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua al llarg de les diferents etapes de manera integrada amb els continguts curriculars, en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat d’origen estranger, en l’educació intercultural i en els Plans Educatius d’Entorn, dins de l’àmbit de la cohesió social. A la nostra zona la referent de l’equip LIC és en Daniel Margarit.
  • Administrativa: Lourdes Toro.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA Maresme-Vallès Oriental (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius): Isabel Espinosa, Carme Almellones, MªJosé Zapata, Neus Hernández, Maite Piqueras, Amparo Urbano, Judit Comas, Nadia Spaliviero i la Núria Ferreres. També amb el professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual