Formació Interna de Centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre:

  1. Reviseu les orientacions d’aquesta modalitat.
  2. Poseu-vos en contacte amb nosaltres.